AKTUELLT

OM KÖREN

TIDIGARE
KONSERTER

BLI MEDLEM

LÄNKAR

KONTAKT

FÖR MEDLEMMAR
info för ny medlem och anmälan till nästa projekt

Uppdaterad 190505

All detaljinformation som rör nästkommande projekt kan du läsa här. Nedan är en generell information om hur verksamhetsåret är upplagt.

Verksamhetsår: Kören genomför ett konsertprojekt per halvår. På hösten oftast ett känt klassiskt verk, typ oratorium, med 1-2 konserter en söndag i november. Repetitionerna börjar kring månadsskiftet augusti/september.

På våren är det vanligen något lättsammare musik; opera, körmusik eller liknande. Konserter en söndag i april och med repetitionsstart senast i månadsskiftet januari/februari.

Konserterna genomförs med välmeriterade solister, stor symfoniorkester och välkända dirigenter.

Smakprov: I god tid före höstsäsongstart arrangeras en sammankomst för körmedlemmar och nytillkomna sångare. Då pratar vi om och lyssnar vi på musiken till nästa projekt och sjunger brottstycken ur verket. Vi summerar även föregående konserthelg och berättar för de nya hur kören fungerar.

Tidpunkt och plats för smakprovet "annonseras" här på sajten under "Aktuellt projekt".

Konserter: Normalt på en söndag, med 1-2 konserter i Göteborgs Konserthus.

Repetitioner: Vi repeterar på onsdagar i Hvitfeldska, kl 18.45 – 21.15, i Södra Aulan (undantagsvis i Norra Aulan).

Dessutom repar vi 2-3 lördagar kl 10– 15 . Lokal och tider för lördagsrepen framgår också på sidan "Aktuellt projekt".

Som ny i kören kan du ”pröva på" både vid smakprovet och vid första ordinarie rep-tillfälle. Du kan då lösa ut noter och stäm-CD mot en avgift på 300 kr. Beloppet får du tillbaka om du sedan inte vill vara med och lämnar tillbaka materialet i oskadat skick.

Repetitörer: Matts Johansson är vår kormästare och dirigent. Till sin hjälp har han kommande termin Viktor Stener som ackompanjatör och som också övar med herr- eller damstämmorna separat.

Närvarokrav: För att få deltaga i konserterna krävs ett visst antal närvaropoäng (vanligen 12-15 p beroende på aktuellt verk). Varje onsdagsrep ger 1 poäng och lördagsrep 2 poäng. Under konsertveckan råder obligatorisk närvaro.

För att få deltaga krävs, förutom körvana, att du vid behov genonomgår ett enkelt snabbtest på att du har röstläge och -omfång som passar i den stämma du vill sjunga i (Obs! ej att förväxla med "provsjungning"). Anmäl dig till körledaren om du är tveksam till vilken stämma du hör.

Deltagaravgiften är f n 1.400 kr per person och projekt. I avgiften ingår noter och en stäm-CD med din stämma. Arbetssökande och heltidsstuderande betalar 800/950 kr. Har du egna (och rätt) noter är avgiften oftast något reducerad.

Mejla din intresseanmälan så här:

Skriv i mejlet
• För- och efternamn
• Postadress
• E-post
• Telefon
• Stämma
• Ange om du har körvana.

Mejla till Sally Boyd Sander här.
Vi bekräftar din anmälan. Välkommen!

Deltagaravgiften betalar du in på Bankgiro 875-1927 så att hela beloppet finns där före andra repetitionstillfället. Glöm ej att ange ditt namn vid inbetalningen!

Webmaster: Karin • Webbhotell: Oderland