Välkommen till

Konsertkör i väst

BESÖKARE | KÖR & ORKESTERGöteborgs Konsertkör, som drivs av Föreningen Göteborgs Konsertkör, gav sina första konserter 1995 i regi av Musik i Väst och är nu en av Sveriges största körer.